DNA_3sätt - PippiFlax

Go to content


Information om de tre olika provtagnings alternativen

1. Blod  (rekommenderars)
Görs genom ett stick ovanför klon. Detta är det vanligaste altenativet.
Mycket lite blod krävs. Man trycker det medföljande provpapperet mot den färska bloddroppen.
Testkit och instruktioner skickas ut.

2. Fjäder
Här ska man ta medelstora fjädrar 4-6 stycken från bröstet. Fjädern måste fysiskt plockas, det går ej att använda en tappad fjäder.
Små fjädrar under vingen rekommenderas att inte användas.
Instruktioner skickas ut.

3. Äggskal (Membran)
Klart enklaste sättet. Dock endast om man vet att äggskalet tillhör just den fågeln du ska testa.
Instruktioner skickas ut.

Vissa fågelägare säger att det är bättre att låta en tredje part (någon som fågeln i inte är bekant med) att utföra test 1 & 2.
Back to content